top of page

Intervju med billedkunstner Aud Marit Skarrebo Holmen

Publisert mars 2019

Du jobber med forskjellige teknikker, men er spesielt kjent for arbeider med tekst, kan du fortelle litt om bakgrunnen for din bruk og integrasjon av tekst i billedkunst?

Jeg skriver tekster, dikt og aforismer. I billedkunsten kan de få visuell «uttale» gjennom kontekst, plassering og utforming.

 

Du har arbeidet både med objekter, installasjoner, maleri og assemblage, med og uten ord. Hva jobber du med akkurat nå for tiden?

Nå forbereder jeg blant annet Kunstprosjektet ORD og STED (www.ordogsted.no) sammen med Karen Helga Maurstig, arbeider med en utendørs installasjon, og er med i et bokprosjekt sammen med 3 andre kunstnere og en arkitekt.

Enkeltord og uttrykks betydning og bruk er essensielt i dine verk. Hvor vil du si ditt hovedfokus ligger, handler det om det visuelle, det språklige, eller kombinasjonen av de to?

Hovedfokuset ligger i symbiosen mellom det språklige og det visuelle, meningsdannelsen de gir sammen.

Er det en politisk motivasjon som ligger til grunn for ditt kunstneriske virke?

Mer en eksistensiell motivasjon, selv om enkeltverk kan være mer politiske, som eksempelvis «si det er havet», en installasjon med bl.a. sjøvann fra Førdefjorden.

Kan du si litt om hvordan du griper an arbeidet med en stedsspesifikk installasjon?

Jeg tar utgangspunkt i stedet. Skriver til det, og leter i tekster jeg allerede har, bearbeider, skriver om. Finner ord eller setningsbiter som kan få nye betydninger på dette sted, og hvordan jeg visuelt skal legge til rette for de betydningene jeg ønsker skal tre fram.

Har du noen preferanse på å jobbe stedsspesifikt kontra det å jobbe i tradisjonelle gallerirom?

Jeg foretrekker å jobbe stedspesifikt. Men dette kan også kombineres, som i «#3_2016» vist i Vestlandsutstillingen 2017.

Aud Marit Skarrebo Holmen har 5-årig utdanning fra avdeling Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har blant annet vist arbeider på ulike arenaer som Hordaland Kunstsenter, i Centro Galego de Arte Contemporanea, Santiago de Compostela og Bjørgvin Fengsel, Hordaland.

http://www.amsholmen.no/

Fotodokumentasjon publisert med tillatelse fra kunstner. Fotodokumentasjon ©️ Aud Marit Skarrebo Holmen

bottom of page